Skip to main content

Комуникационни услуги

Бяла книга

Какви са междукултурните компетенции и защо са важни?

Трудно е да се намери кътче на земното кълбо, където McDonald, Microsoft и Coca-Cola да не са разпознаваеми марки. Ако вашата компания обмисля да се развива извън Европейския съюз можете да извлечете няколко ценни поуки от тези фирми.

Всяка организация, която успешно прониква на други пазари осъзнава ползите от разбиране и адресиране на уникалните разлики на всеки пазар. Това означава превръщане на обозначения, маркетингови материали и документи на друг език. Още по-важна е възможността за мениджърите да посетят нова страна с междукултурни умения, необходими за създаване на силни работни отношения с подчинени, бизнес партньори и клиенти.

Кратко определение на междукултурните умения: Това са умения и качества, позволяващи професионалистите да успеят в международна среда. Това може да изглежда като проста концепция, но е наистина доста сложно и изисква много повече от това да знаеш как да се обличш или как да обменяш визитки.

Какво е решението?

Индивидуалното обучение и оказването на помощ на ръководителите за изява на даден пазар, увеличаване възможностите да развият бизнес със средствата на новата култура. Идеен план за обучение с акцент върху развитието на междукултурна компетентност трябва да включва следните компоненти:

Познавателни аспекти като транс-културно съзнание или внимателност, познаване на основите на транс-културни и други инструменти в конкретна страна или регион, специфично ноу-хау.

Специфични поведенчески умения, които включват междукултурната комуникация или поведение, необходими за изграждане на доверие и устойчиво взаимоотношения.

Емоционална интелигентност. Това може да се разглежда като средство за управление на взаимоотношенията в по-ефективен и културно чувствителен начин. Така се помага на хората да управляват личната трансформация и стрес аспектите, които оказват съществено влияние върху работа или да  взаимодействат в културно разнообразната среда.

Културата често се определя по аналогия с айсберга тъй като има много повече от видимото. Повърхността културата лесно се виджда - рокля, етикет, маниери и закони. Точно както при айсберга с видимата му част, дълбоките културни аспекти  (ценности, нагласи, битови начини на поведение, мисъл модели, и т.н.) остават донякъде скрити. Тези скрити елементи са основната съставка, която позволява напълно да се разбере нагласата на пазара.

Следните въпроси могат да ви помогнат да решите необходимостта от междукултурни умения:

  1. Запознати ли сте с транс-културните аспекти за правене на бизнес в чужбина?
  2. Знаете ли, как вашите собствени и други културни ценности могат да повлияят върху междукултурното взаимодействие?
  3. Имате ли доказани международни лидерски умения
  4. Можете ли да коригирате стила си при преговори, комуникация, представяне в екип, като водещи и т.н. за да се избегнат междукултурните недоразумения?
  5. Обръщате ли внимание на невербалните знаци в междукултурните взаимодействия