Skip to main content

Комуникационни услуги

Добри практики

В 1001s.com нашите междукултурни програми за информираност предоставят елементи, необходими за постигане на успех в международна среда за бизнес.

1. Ние използваме ясно определени цели в областта на дистанционното обучение.

Опитът ни е научил, че резултатите могат да бъдат постигнати само ако потребителите са разбрали предварително, че е жизнено важно да знаят какво може реално да се осъществява в определеното време.

2. Подходът ни в дистанционното обучение е холистичен.

Нашите подходи за междукултурно обучение отговарят на три нива: когнитивно ниво на знания за политиката на страната, историята, икономиката и обществото, на поведенческо ниво (успешни комуникационни стратегии и поведенчески модели) и на емоционално ниво (стратегии, които позволяват да се решават собствените стресиращи междукултурни ситуации).

3. Конкретност.

Когато става въпрос за междукултурното дистанционното обучение значение имат детайлите. Ние се фокусираме върху особеностите на конкретната индустрия и целевата страна.

4. Караме инструкциите да оживяват.

Ние вярваме, че обучението трябва да бъде много интерактивно. С помощта на обучителни модули, поведенчески ситуации, казуси и ролеви сценарии, информацията става интригуваща и запомняща се.

5. Даваме възможност на участниците да научат повече.

Нашите семинари винаги осигуряват допълнителна информация за самостоятелно обучение, книги, литература, видео или интернет връзки.