Skip to main content

Локализация на софтуер

Бяла книга

Въпроси, свързани с подобряване на възвръщаемостта на инвестициите

След като сте развили английска версия на вашия софтуер е нормално да удължавате жизнения цикъл на продукта, като го локализирате. Това включва адаптиране на софтуера към езиковите, културни, правни и технически изисквания на конкретните пазари. Въпреки че е лесно да се разбере защо трябва да се локализира вашия софтуер, вземането на решения, които да се справят със задачата не е толкова лесно.

Какво трябва да направим, за да предотвратим разходите да излязат извън контрол? Какво да решим, ако доставчикът на превод не е в състояние да отговарит на вашите крайни срокове?

Ако отделите време за анализ на ситуацията предварително, можете да избегнете скъпо струващи проблеми, свързани с планираната дата за реализация.

Сравнете вашите възможности (включително и специалисти на свободна практика, собствените ресурси и фирми за локализация) по тези критерии:

1. Методология: Разполагате ли с процедури за идентифициране и решаване на рискове и дефекти, още в началото на процеса?

Задавайки въпрос за  използвания процес може да разберете, какво внимание ще бъде отделено на вашия проект. Ще бъде ли инвестирано достатъчно в търсене на експерти и в тяхното обучение? Чрез идентификация в тази част от процеса, вие ще сте сигурни, че преводачите ще имат пълно разбиране на вашата продуктова линия. Разберете дали те провеждат прегледи на редовни интервали. Ако отговорът е "да", вашият проект има по-голям шанс да бъде завършен на време и съобразно с определения бюджет.


2. Рамката: Доставчикът на превода ще бъде ли проактивен, ще идентифицира ли рискове и проблеми и ще предложи ли решения?

Солидният партньор ще бъде в състояние да помага на разработчиците в най-техническите детайли на интернационализацията и локализацията и ще ви спести скъпи отстранявания на грешки. В допълнение един солиден партньор ще бъде в състояние да предложи нови решения, които могат да намалят грешките и разходите. Ако не се разбере предварително дали този софтуер ще бъде в състояние да побере всички езици и какви промени ще бъде необходимо да се направят по отношение на уникалните символи, то налагащите се на по-късен етап промени ще са трудни и скъпи. От съществено значение е първо да се определи какво могат да направят инженерите по локализацията така, че софтуерът да е независим от всеки език и кодирането на символите на общите ресурси.

3. Съответният опит: Познати ли са  за вашата индустрия Вашите езикови и технически нужди?

Когато търсите преводач, добре е да работите с някой, който живее в целевия пазар. По този начин той ще има достъп до вашите местни публикации за индустрията и организациите и дори може да бъде в състояние да осигури ценна обратна информация за конкурентната среда във вашия целеви пазар. В допълнение може да се каже - успешен проект за локализация включва и техния опит от тестване на приложения в трети страни. Опитайте се да изберете партньор непосредствен опит с широк набор от системни изисквания, като:
  • Windows Platforms (MSDN Subscriber)
  • AIX, HP-UX, Solaris, Linux
  • Apache, IIS, WebLogic, WebSphere, Tomcat
  • Oracle, SQL Server, MySQL
4. Качествен контрол: Как да се уверите, че ще постигнете по-високо качество на проекта?

Всеки може да каже, че ще свърши добре работата, но ако той не се даде повече информация, трудно може да се разбере, дали той наистина ще изпълни това обещание. Разберете, дали цомпанията ще отдели проект-мениджър за работата от началото до края. След това попитайте за конкретните начини, по които ще се следи за качеството. Ако получавате периодични доклади за състоянието на проекта по време на целия процес, Виеще сте сигурни, че недостатъците и грешките ще бъдат уловени и фиксирани преди датата на реализация.