Skip to main content

Локализация на софтуер

Добри практики

Много компании казват, че се ангажират да предоставят качествена локализация, но в 1001s.com това не са просто думи, които ние казваме, те са свързани с конкретни реализации.

1. Установяване на стабилна рамка.

Да се прави локализиране с недостатъчна интернационализация е рисковано. Изграждане на доказана основа и изпитани модели е първата стъпка към успешната локализация.

2. Извършване на интернационализирани тестове.

Отговаряне на въпросите в началото на жизнения цикъл е от решаващо значение за всеки успешен проект за развитие. Нашата методология за тестване на интернационализацията позволява да се открият дефекти и да се предотврати извършването на рисковани и скъпи промени края.

3. План за актуализации.

Нашата рамка и нашите технологии позволяват преводът, за да започне в началото на жизнения цикъл и всички страни да си сътрудничат в реално време. Резултатът е едновременно завършване на по-ниска цена.

4. Работим само с експерт преводачи, на които вярваме.

Да бъдем в бизнеса в продължение на повече от 9 години означава, че сме в работни отношения със специален пул от професионални преводачи.

5. Използваме само преводачи, на които целевият език е роден.

Използването на преводачи, които живеят в целевия пазар означава, че те имат лесен достъп до вашите местни публикации за индустрията и организациите.

6. Организираме обучение на преводачите за вашия продукт.

Като отделяме време за да обучение на нашите преводачи за вашия продукт ние им даваме познания, които ги усъвършенстват.

7. Никога не пропускаме етапа на тестване.

Основният продукт, никога не се реализира, ако не се тества. Същото важи и за международните ни издания. Изпитването често е единствената възможност, за проява на преводите в контекст.

8. Осигуряваме всеотдайни, проактивни мениджъри на проекти.

Фокусирани върху вашия график и Вашия бюджет, нашите проектни мениджъри спомагат процеса на локализация да отговаря на вашите бизнес цели.