Skip to main content

Преводачески услуги

Добри практики

Много компании казват, че са поели ангажимент за осигуряване на качеството на превода. За 1001s.com това не е просто твърдение защотоние наистина правим.

1. Работим само с експерт преводачи.

Ние вярваме, че да бъдеш в бизнеса в продължение на повече от 9 години означава, че сме в работни отношения със специален пул от професионални преводачи.

2. Използваме само преводачи, на които целевия език е роден..

Използването на преводачи, които живеят в целевия пазар означава, че те имат лесен достъп до вашите местни публикации за индустрията и организациите.

3. Наемаме преводачи, които са експерти в тематиката на документите.

Стиловете на писане, тонът и езикът на използване варират в различните индустрии. Ние твърдо вярваме, че е важно да се наемет преводач, който не само знае езика, но познава конкретната тематика.

4. Организираме обучение на преводачите съобразно особеностите за вашия продукт.

Като отделяме време, за да обучим нашите преводачи в спецификата на вашия продукт, ние им даваме познания за тяхното усъвършенстване.

5. Никога не пропускаме етапа на редактиране.

Нашите преводачи са най-добрите. Но те също са човешки същества, които понякога правят грешки. Ето защо ние винаги разчитаме на независими редактори за преглед на преводите.

6. Осигуряваме всеотдайни, проактивни мениджъри на проекти.

Фокусирани върху вашия график и бюджет, нашите проектни мениджъри улесняват процеса на превод, за да отговарят на вашите бизнес цели.

7. Използваме преводаческа памет.

Това спестява време и пари, гарантира езиковото съответствие и намалява разходите за превод на бъдещи проекти.

8. Използуваме глобални системи за управление на съдържанието

Уверете се, че вашият доставчик на преводи използва технологии като системи за глобално управление на съдържанието.