Skip to main content

Многоезични сайтове

Методология

1001s.com осигурява уникална комбинация от услуги, даваща възможност на нашите клиенти да ускоряват своите международни изяви, като и да постигнат най-високо качество и намаляване на разходите и риска.

Нашата методология следва пет основни принципа:

  • Цялостен и всеобхватен подход, проектиран да отговаря на бизнес целите на нашите клиенти. Той се простира от началото на продукта, чрез глобалното планиране и интернационализация, локализация и старания за тестване. Той обхваща хора, процеси и технологии. 1001s.com има за цел да допринесе за успеха на вашия бизнес като цяло.
  • Адаптивна и гъвкава методология, която отразява натрупания опит и добрите практики на 1001s.com. Започваме със структура, която може лесно да се адаптира и персонализира за вашия бизнес. Това е технология агностик и се отнася за документи, софтуер, уеб сайтове, системи за управление на съдържанието и други подобни.
  • Съчетава качество, превенция и контрол на риска. Ние идентифицираме дефектите, още в началото на жизнения цикъл на продукта. Ние изграждаме стабилна основа на продукта и насочваме управлението в основата. Освен това нашето всеотдайно управление на проекта осигурява в реално време видимост на рисковете. Комбинирайте всичко това с нашите регулярни прегледи и резултатът е проактивен подход за контролиране на разходите.
  • Активизиране на вашите международни изяви. Нашата методология е по своята същност постепенност и итеративност, което ни позволява да започнем работата за локализация и превод още докато развитието на ядрото е в ход. Тази ключова функция в крайна сметка позволява почти едновременното приключване.
  • По-ниска цена в дългосрочен план. Ясното дефиниране на бизнес и технически изисквания, на роли и процеси, позволява на екипа като цяло да работят безпроблемно към обща бизнес цел. Коригиращите и превантивни действия намаляват грешните модели и преработки. Нашето високо ниво на автоматизация позволява по-добрата повторна употреба, като средство за постигане на целта.