Skip to main content

Многоезични сайтове

Бяла книга

Уеб локализация - Успехът зависи от инфраструктурата

Външните пазари стават все по-голям източник на приходи за компаниите. Това означава, че уеб локализацията е станала повече от необходимост. В края на краищата културните, езиковите и бизнес нужди варират от държава до държава и би било доста недалновидно да се създаде само една версия на вашия уеб сайт.

Повечето хора разбират необходимостта от уеб локализация, но все още се сблъскват с проблеми при действителното изпълнение на това решение. Графиците за реализация често се отлагат. Бюджети се удължават. Качеството е непоследователно. Най-голямото предизвикателство за всеки уеб проект за локализация е в процеса на съгласуване на всички логистични дейности - преводачи, разработчици и дизайнери, които се намират в различни страни, като всички трябва да работят на сайта - и да го зареждат навреме и в рамките на бюджета.

В тази бяла книга ще обясним два различни подхода към уеб локализация. Първият метод (жизнения цикъл на водопад) е бил използван в продължение на години. Вторият (повтарящ се цикъл) е по-нов подход и е доказано, че се съкращава времето за пускане на пазара за множество многоезични уеб сайтове.

Жизнен цикъл водопад - поетапен подход

С този метод разработчици, дизайнери и преводачи работят на площадката в определен ред. Всеки от тях последователно прави
своите конкретни промени, след което проектът преминава в следващия отдел.

На пръв поглед това изглежда логично, макар че това може да доведе до многобройни закъснения. Глобализирнитеа проекти често изискват участието от 30 до 100 различни специалисти, които работят различните часови зони. Ако един човек трябва да разчита на други, преди да може да продължи своята работа, това може да доведе до загуба на ценно време. Ако сме в етап на тестване недостатък ще бъде загубата на време за решаване на проблема и това може да забави стартирането на сайта, тъй като всяка функционална област трябва да бъде отделена преди да бъде променена. Макар, че жизнения цикъл на водопада е бил използван за разработване на софтуер в продължение на години, той е неподходящ за еволюционния характер на интернет.

Повтарящ се цикъл на живот - Едновременен работен поток

Итерактивният метод дава възможност на дизайнери, разработчици и преводачи да работят едновременно и независимо. Тъй като дизайнерите не трябвао да да чакавт разработчиците преди да могат да започнат работа, този процес дава възможност сайтът, за да бъде завършен много по-бързо.

Но повтарящият се подход работи само ако тези, които работят са запознати с всяка стъпка на процеса, анализа на изискванията на сайта, от самото начало на жизнения цикъл на продукта. Ето няколко ключови въпроса, които трябва да бъдат задавани преди започване на интернационализация на сайта:

  • Дали уеб сайтът ще бъде в състояние да побере всички езици?
  • Какво трябва да бъде променено, за да се намери решение на уникалните символи?
  • Как ще се разпознават и какъв език иска да използва посетителят?
  • Кои са общите ресурси?

Този последен въпрос е ключът към повтарящия се цикъл на живот за интернационализация. След като са идентифицирани общите ресурси, инженерите по локализация могат да направят софтуера независим от всеки език / набор от символи, кодиране, екстракт от всички езикови и други елементи, които зависят от нации, региони и култури, както и създаване на инструменти, които позволяват да се превеждат добитите текстове ефективно. Тъй като по локализацията и превода може да се работи, докато развитието на ядрото е в ход, този процес е безкрайно по-ефективен, в сравнение с жизнения цикъл на водопад.

Предотвратяване на рисковете. Планиране на бъдещето

Тъй като времето за пускане на пазара е често от решаващо значение, последното нещо, от което се нуждаете са дефекти, които могат да доведат до скъпи и отнемащи време ревизии. Повтарящият се цикъл на живот разглежда въпросите в началото и дава възможност за по-плавен процес на първоначалния проект за локализиране и на бъдещи промени в съдържанието.

Във времето, когато компаниите са се позовавали на печатни документи, като средство за да общуване със своите клиенти и потребители, те са имали чувството за окончателност на преводния проект. В Уеб промените са нещо друго. Промяна на съдържание за локализиране на сайт за друг пазар може да се осъществи ефективно, ако инфраструктурата е предварително изградена, което ще позволи компаниите да бъдат гъвкави и всичко да е интернационализирано още преди сайтът да е локализиран.